top of page

 

 

Tillgänglighetsredogörelse

www.karingon.se, 2023-02-26, version: 1.0

Hotell Käringön (Skeppersholme Hotell & Restaurang AB) vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Brister i digital tillgänglighet

Vi har kända tillgänglighetsbrister på www.karingon.se. Nedan listas dessa:

Alternativ saknas för videoinnehåll

All digital video ska kunna användas av alla. De ska fungera för dem som inte kan se, inte kan höra, har begränsad handkraft eller inte är datorvana. Våra filmproduktioner är inte alltid översatta till svenska eller textade, syntolkade eller teckenspråkstolkade. På sikt strävar vi efter att texta alla våra filmer.

Bristande kontrast

Det finns objekt på webbplatsen där kontrasten mellan text och bakgrund inte är tillräckligt stor. När vi genomför framtida förändringar på webbplatsen ska kontrasten förbättras.

Andra brister
  • Ett fåtal bildobjekt saknar alternativtexter.

  • Inkorrekta rubriknivåer som inte följer hierarkin.

  • På vissa webbsidor görs avsteg från en förutsägbar och konventionell meny som kan försvåra navigeringen.

  • Otillräckliga länktexter och länkbeskrivningar.

 

Vi jobbar kontinuerligt att åtgärda dessa brister.

 

Så har vi testat webbplatsen

Vi har använt oss av WIX guide för tillgänglighetsanpassning, det vill säga både manuell och automatisk testning. Den senaste bedömningen gjordes den 26 februari 2023.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, kan du anmäla detta till oss.

 

info@hotell-karingon.se
 

bottom of page